Jaký je ve fyzice rozdíl mezi silou a silou?


Odpověď 1:

Jsou to dvě různé věci:

Napájení

  • Je množství energie převedené na jednotku času měřené ve wattech, kde jeden watt je jedna joule energie přenesené za sekundu. Například žárovky obvykle mají maximální wattový výkon. Řekněme, že je to 60W. To znamená, že každou sekundu je žárovkou přenášeno 60 joulů energie. Jednodušší, pokud někdo říká, že máte silné svaly, jste schopni vyvinout více síly, protože jste schopni převést více energie za určité množství času, což vám pomůže zvedat závaží nebo co. Není to moc užitečné, pokud dokážete přenést hodně energie za velmi dlouhou dobu; musíte rychle přenést energii, jinak gravitace znovu zatáhne váhu dolů

Platnost

  • Je definována jako interakce mezi dvěma objekty, způsobující změnu pohybu jednoho nebo obou z nich. Měřeno v newtonech, kde jeden newton je síla potřebná k tomu, aby 1 kg hmotnosti zrychlil o 1 m / s², vzhledem k tomu, že žádné jiné síly ve fyzice se vaše hmotnost měří v newtonech, protože gravitace Země aplikuje sílu na každý objekt v jeho gravitačním poli, které je nekonečně velké (nebo tak říkají)

Množství energie, která je přenášena, může být vypočteno vynásobením síly na objektu vzdáleností, která se pohybuje ve směru síly, opět vzhledem k tomu, že nebyly získány žádné opačné síly. Rozdělením této doby podle času dává sílu.


Odpověď 2:

Síla: je tlak nebo tah a závisí na setrvačnosti objektů (odpor ke změně stavu / pohybu)

Fyzikální definice síly: F = ma

Síla se měří v Newtonech

Práce: míra síly, která způsobí posun ve směru síly.

Práce = F • d, kde F = síla a d = posun ve směru síly. • je tečka produkt.

Práce se měří v Joulech.

Moc: je měřítkem toho, kolik práce se dělá za daný časový interval

P = W / t

Jinými slovy, moc vám řekne, kolik síly způsobí posun ve směru síly pro daný časový interval.

Výkon se měří v joulech za sekundu nebo ve wattech.