Jaká je v hudební teorii rozdíl mezi motivem a tématem?


Odpověď 1:

Ano, je snadné zaměnit motiv a téma v hudbě - jsou podobné, když je vidíte. Pokusím se vám na to poskytnout svůj názor:

Téma je hudební fráze, která je pro hudební část důležitá. Mnoho kusů má jedno nebo dvě témata, která jsou pak rozvíjena. Ale co přesně je téma, záleží také na druhu hudby, na kterou se díváte (fúze, sonáta, filmový soundtrack…). Téma bych srovnal s důležitým citátem nebo frází v řeči (jako „Mám sen“).

Motiv je také hudební fráze, i když často kratší než téma (ale to v žádném případě není pravidlem). Motiv může v díle hrát důležitou roli, ale může to být také jen nedůležité opakované (např. Sekvenční) věty. Držet se příkladu „Mám sen“: Srovnal bych motiv s rozeznatelnou frází jako „Před pěti lety“ a „o sto let později“. Dává strukturu, je opakovaná a rozpoznatelná, ale nese hlavní téma řeči.

Mám také pocit, že význam motivu a motivu se v průběhu staletí měnil (opravte mě, hudební historici). V barokní hudbě měl fuge jedno nebo dvě témata, která byla vyvinuta. Motiv byl jednoduše menší fráze, která by mohla být součástí tématu. V romantické éře zvedl Wagner motiv, aby byl hlavním strukturujícím prvkem jeho hudby. Stále slyšíme vliv Wagnera v dnešních filmových partiturách, kde každá hlavní postava, místo nebo situace má svůj vlastní hudební motiv. Ale znovu, skóre filmu často mluví o „motivu“ postavy, kdy by to byl technicky motiv.

V neformálních rozhovorech o hudbě nevidím rozdíl mezi těmito dvěma, aby byl tak důležitý. Pokud použijete Wagnerův způsob strukturování celé hudby podle motivů, ale řeknete svým hudebníkům, aby hráli „téma lásky“ měkčí, stále pochopí, co máte na mysli (a v mnoha případech si dokonce ani nevšimnou, že by to vlastně bylo) motiv;)). Takže se nemusíte potit a neváhejte a používejte pojmy zaměnitelně v praxi.

Toto vysvětlení vychází z mého hudebního zážitku. Pokud to není správné, vítám každého, kdo mě opraví!

Doufám, že to trochu pomohlo.


Odpověď 2:

Podle Oxfordského slovníku;

Motiv je v uměleckém díle dominantní a opakující se myšlenkou, zatímco téma je předmětem přednášky, psaní atd.

Ačkoli se používají synonymně, mají mezi jejich použitím tenkou hranici.

Téma je význam nebo účel psaní. Ne nutně události obsažené v příběhu, ale důvod těchto událostí a typ myšlení nebo představy, které mají vyjádřit čtenáři. Motiv je však incident, epizoda nebo obraz, který se často, opakovaně, používá v příběhu, aby posílil a zdůraznil téma díla a přilákal pozornost čtenáře na konkrétní myšlenku nebo představu.

Motivem může být symbol (y), barvy, tvary, zvuky, dokonce i události prezentované v sekvenci nebo vzoru, které udržují koncentraci publika na to, co autor / umělec / moderátor považuje za ústřední, zásadní a dominantní myšlenku nebo téma jeho práce.

Témata jsou koncepty, které jsou napříč kulturami a chápány jako lidské hodnoty. Téma je dominantnější a ústřední myšlenka, zatímco motivy jsou v přírodě pouze symbolické a sugestivní.


Odpověď 3:

Motivem je dekorativní obraz nebo design, zejména opakující se obrazec.

„barevné ručně malované motivy, které zdobí úzké čluny“ nebo cokoli podobného druhu mezi předdefinovaným vzorem, kde jako motiv je nastavovací barevný vzor nebo nápad vztahující se na celé nastavení / příběh / prostředí.