Jaký je v Javascriptu rozdíl mezi „funkcí“ a „funkcí“?


Odpověď 1:

1) funkce je klíčové slovo jazyka používané k definování funkcí. jako ostatní klíčová slova jako if, var, switch atd.

ex:

funkce foo () {

výstraha („ahoj svět“);

};

foo ();

2) Funkce je vestavěný prototypový objekt, který představuje všechny funkce. And Function lze použít jako konstruktor také pomocí nového klíčového slova

ex:

var foo = new Function ("alert ('hello world');");

foo ();