V japonštině, jaký je rozdíl mezi 頼 む a 聞 く?


Odpověď 1:

頼 む (tanomu) znamená prosit o něco nebo něco požádat, zatímco 聞 く (kiku) znamená požádat. Když někoho požádáte, aby udělal něco, co používáte tanomu, např. „Žádám vás, abyste něco udělal“, v tomto případě se použije tanomu a kiku se použije, když se někoho zeptáte na něco „Požádal jsem ho o jeho rodinu“.