Jaký je v italštině rozdíl mezi aves a uccelli?


Odpověď 1:

Pokud vím, aves není Ital. Řeknete-li italštině aves, bude to považováno buď za italské gibberské, latinské, nebo za deformaci avi, což znamená předchůdce. Latina pro ptáky byla aves, a její maličkost byla avicellae (ah-wee-kell-aye), která s určitými zvukovými změnami dává jak moderní uccelli, tak archaičtější augelli. Buďte opatrní: ugelli znamená trysky, i když to asi není tak dobře známé slovo.