Jaký je v němčině rozdíl mezi „nachladen“ a „lade nach“?


Odpověď 1:

V němčině jste poukázali na obtížné pole, existují některá slovesa „zusamengesetzte Verben“ (složená slovesa). V tomto případě je každá konjugace psána samostatně, zde příslovce následuje sloveso. Ale v nekonečnu je sloveso psáno společně a příslovce je na prvním místě. Nachladen je infinitiv, jejich lade nach první osoba singulární.


Odpověď 2:

Stejně jako odpověď níže, není žádná.

Všechny nekonečné formy (jako nachladen) jsou složené slovesá v jednom („after-load“, načte se podruhé).

V imperativu „Znovu načíst!“ nebo 1. osoba „Nabíjím“ části jsou rozděleny.

Podívejte se na nádherný příběh Marka Twaina o „abfahren“, kde rozdělí slovo „rozdělené“ na dvě stránky.