Jaký je rozdíl ve francouzštině „my ostatní“, „vy ostatní“, „ostatní“ a „nás“, „vy“, „oni“?


Odpověď 1:

Z metropolitní francouzské perspektivy jsme my, vy, ostatní a oni jiní archaické formy moderních osobních zájmen, nás, vy a oni.

Tato zájmena stále přetrvávají v neformální kanadské francouzštině (Quebec, New Brunswick), stejně jako v Cajun French (Louisiana), kde se používají jako standardní formy bez ohledu na registr - i když je zjevně běžnější než nous-autres.

  • Standardní francouzština
  • Cajun francouzsky

Jsou to v podstatě francouzské verze španělských zájmen nos [otros] a vos [otros], i když jejich použití je poněkud odlišné.