Jaký je v Austrálii rozdíl mezi „státem“ a „územím“?


Odpověď 1:

V Austrálii je území v podstatě méně silné než státy, protože Canberra může ovládnout všechna rozhodnutí učiněná územními zákonodárci. Tak tomu bylo v roce 1997, kdy Austrálie zrušila účinek „práv terminálně nemocného z roku 1995“, který legalizoval dobrovolnou eutanázii v NZ. Victoria to může legalizovat do roku 2019 a federální vláda to nemůže udělat moc kvůli oddělení moci. Territorové byli dotázáni, zda by se Severní teritorium mělo stát státem v roce 1998, ale bylo odmítnuto hlasováním 51–49, protože by to dalo NT pouze 3 senátory ve srovnání s 12 senátory ostatních 6, ale došlo k rozhovorům vytvoření státu do července tohoto roku. A pokud jde o AKT, nemůže se stát státem, jak to ústava zakazuje.


Odpověď 2:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 3:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 4:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 5:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 6:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 7:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 8:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 9:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.


Odpověď 10:

Stát má převážně moc podle federální ústavy, na níž jsou založeny pravomoci státní ústavy - území čelí pokračujícímu spolkovému zapojení, dohledu a zasahování ze strany federální vlády.

V praxi to může znamenat, že územní vláda má menší odpovědnost a odpovědnost. Územím může být historicky stát nebo část státu ve výrobě.