Jaký je rozdíl v adverbiích mezi „Never Yet“ vs „Ever Yet“ vs. „Yet“?


Odpověď 1:

Nejsem obeznámen s „nikdy“ ani „nikdy“ - tyto stavby nejsou součástí britské angličtiny. Slova by mohla být viděna společně, ale nejsou spojena. Například: „To bylo nejlepší jablko, jaké to kdy bylo, přesto to mohlo být trochu sladší.“

„Přesto“ je v zásadě efektní způsob, jak říct „Ale“. Je to odstín významu, který má sklon spíše mluvit o něčem v jiné větě věty, která se děje navzdory tomu, co se děje v předchozí větě.

Můžete být zmateni spojeným slovem „Přesto“, které zní jako „Nikdy, ale“, pokud je řečeno rychle, a znamená něco podobného jako „Přesto“.