Pokud je rozdíl mezi složeným úrokem a jednoduchým úrokem z určité částky po dobu 2 let při 8% ročně Rs. 32, pak součet je?


Odpověď 1:

Sazba = 8% = 8/100 = 2/25

Předpokládaný princip = 625, protože jmenovatel frakce je 25 a čas = 2 YRS, tj. 25 ^ 2

Nyní, SI pro 2 YRS = 50 + 50 = 100

CI po dobu 2 let = 50 + 54 = 104

Nyní, CI-SI = 104-100 = 4

Rozdíl v otázce je však 32 GBP

4 = 32 ......... (1)

A 625 = součet ... (2)

Znásobením křížení (1) n (2) dostaneme

Součet = 32 × 625/4 = 5 000 ₹

Tyto otázky můžete vyřešit mnoha způsoby, ale tato metoda je nejúčinnější zejména pro konkurenční zkoušky ... Díky za čtení

Jakýkoli dotaz je velmi vítán