Jsem nový v programování. Jaký je rozdíl mezi get () a getline ()?


Odpověď 1:

std :: basic_istream :: get - cppreference.com

std :: basic_istream :: getline - cppreference.com

#include 
#include 

int main ()
{
    {
    std :: istringstream s1 ("Ahoj, svět.");
    char str [6];
    s1.get (str, size str, ','); // číst do čárky; ponechává čárku na proudu
    std :: cout << "po přečtení \" "<< s1.str () <<" \ "až na čárku pomocí istream :: get, \ n"
              << "pole obsahuje \" "<< str <<" \ "\ n"
              << "další znak ke čtení je '" << (char) s1.get () << "' \ n";
    }

    {
    std :: istringstream s1 ("Ahoj, svět.");
    char str [6];
    s1.getline (str, size str, ','); // číst do čárky; odebere čárku ze streamu
    std :: cout << "po přečtení \" "<< s1.str () <<" \ "až na čárku pomocí istream :: getline, \ n"
              << "pole obsahuje \" "<< str <<" \ "\ n"
              << "další znak ke čtení je '" << (char) s1.get () << "' \ n";
    }
}
po přečtení „Ahoj, svět.“ až na čárku pomocí istream :: get,
pole obsahuje „Ahoj“
další znak ke čtení je ','
po přečtení „Ahoj, svět.“ až na čárku pomocí istream :: getline,
pole obsahuje „Ahoj“
další znak ke čtení je „“

Prohlížeč Coliru

Programování: Principy a praxe pomocí C ++ (2. vydání) (9780321992789): Bjarne Stroustrup: Books