Jak byste vysvětlil rozdíl mezi peněžním a kapitálovým trhem? S jakým typem finančních nástrojů se obchoduje? Který trh je považován za volatilnější?


Odpověď 1:

Kapitálové trhy se vztahují na odvětví, ve kterém jsou peníze získávány prostřednictvím navyšování kapitálu a obchodování. Peněžní trh je termín přidělený podílovému fondu, jehož základními nástroji může být kombinace hotovosti, nástrojů s pevným výnosem, dluhopisů a nástrojů s nízkou volatilitou (jako jsou cenné papíry zajištěné hypotékou). Tyto dva nelze jako takové srovnávat, protože se jedná o dvě velmi odlišná témata.