Jak by měl člověk rozeznat rozdíl mezi smutkem a soucitem?


Odpověď 1:

Self-škoda se ptá “proč já?”, A zaměří se na jak situace není fér. Je to kňučení kvality. Existuje téměř přesvědčení, že já, mezi všemi lidmi, bych neměl trpět touto bolestí.

Smutek nezahrnuje zlost ani pocit, že neštěstí si nezaslouží. Je to jen zármutek, který přichází se ztrátou.


Odpověď 2:

Jsem hluchý muž s kochleárními implantáty. Mám syna, kterého jsem vychovával s láskou a který tvrdí, že jsem ho zneužil, a teď musí „zadržet“ mého vnuka. Také říká, že mě ve svém životě nechce. Pohřbil jsem svou první malou holčičku a svou nejstarší sestru, která způsobila hodně zármutku. Pastoři říkají, že jsem se zalil v sebevědomí a jsem velmi soudný. Proč tolik takzvaných křesťanů říká, že se soucitíte, když ve svém životě jen zarmoucujete ztráty. Ani si nemyslí, že se přidávají k hlubokému emocionálnímu zranění, které způsobují také. Kdybyste měli dostatečnou víru, mohli byste vzít své břemeno k Pánu a nechat je, že existuje jedna z jejich klišé odpovědí spolu s vámi, že víte, co je smutek, pak se podívejte, kolik Ježíš utrpěl na kříži, aby uzdravil vaši bolest. Proto už nechodím do kostela. Tolik soudní nenávisti.