Jak si pamatujete rozdíl mezi kationty a anionty?


Odpověď 1:

Mezi kationtem a aniontem existuje jednoduchý, ale důležitý rozdíl. Kationty jsou ty druhy, které na ně nesou kladný náboj nebo jsou potlačovány ztrátou elctronů, takže mají kladný náboj. Na druhé straně Anion jsou ty druhy, které nesou záporný náboj a jsou vytvářeny přijímáním elektronů z jiných druhů. Také kationty jsou obecně menší ve srovnání s rodičovským atomem, zatímco anionty jsou větší.