Jak vysvětlíte rozdíl mezi rušivým a extruzivním vyvřelým kamenem (uveďte jeden příklad každého z nich)?


Odpověď 1:

Intenzivní horniny se vytvářejí v hloubce uvnitř magmatické komory, kde magma ochladzuje relativně pomaleji. Takže velikost zrn těchto druhů hornin je neuvěřitelně větší. Příklad: Dunite

Extruzivní horniny se na druhé straně vytvářejí na povrchu. Když magma vyjde na povrch, interaguje s chladnějšími horninami země i se vzduchem. Ochlazuje se relativně rychleji a díky rychlému ochlazování je zrnitost relativně jemnější, můžete vidět přítomnost skleněných materiálů pod refrakčním mikroskopem.

Příklad: čedič