Jak poznáte rozdíl mezi dvěma různými prvky?


Odpověď 1:

Nejprve je třeba určit, zda se jedná o sloučeninu nebo prvek.

To lze provést několika způsoby, jednou je elektrolýza, jiné zahřívání k oddělení prvků - oxid rtuťnatý

Pak, pokud se zjistí, že se jedná o prvek, pomocí periodické tabulky můžeme podniknout následující kroky

lze provést další analýzu. Chování plynů, inertních (helium, argon) nebo vysoce reaktivních jako chlor. Chování podle zákonů o plynech, jako je PV = nRT.kdy se za těchto podmínek stanou pevnými látkami nebo kapalinami. Zacházení s pevnými látkami, reaktivita, (sodík, hořčík) vodivé, (zlato, stříbro, měď platina) spektrální anlyzační žlutá čára pro sodík a hmotu spektroskopie vše pomůže identifikovat prvek.

Také obyčejná pozorování, zlato stříbro platina.carbon, fosfor.