Jak poznáte rozdíl mezi oxidem berylium a oxidem hořečnatým?


Odpověď 1:

Existuje několik způsobů.

Pokud máte krystalické vzorky oxidu berylia (BeO) a oxidu hořečnatého (MgO), pak žádný problém má BeO hexagonální krystalovou strukturu, zatímco MgO má krychlovou strukturu.

Pokud máte přístroj pro měření teploty tání, který má velmi vysokou teplotu, taje BeO při 2507 ° C, MgO při 2852 ° C.

Hustotu byste mohli zkontrolovat, protože hustota BeO je 3,01 g / ml, MgO přichází při 3,6 g / ml. Měření hustoty je poměrně snadné, stačí zvážit vzorek do kapaliny, ve které se sůl nerozpouští (řekněme v hexanu), a změřit nárůst objemu (provést experiment v odměrném válci).

I když to není dobrý nápad, prášky BeO způsobují rakovinu, MgO je netoxický. Takže dávejte myši a podívejte se, zda se u nich nevyvinula rakovina.

Pravděpodobně i jinými způsoby.