Jak můžete popsat rozdíl mezi pneumonií a astmatem?


Odpověď 1:

Pneumonie je bakteriální infekce plic. Pokud se rychle nevyřeší, musí být obvykle léčena antibiotiky. Může to být velmi nebezpečné.

Astma je zúžení horních cest dýchacích způsobené spouští a NENÍ infekce. Jednotlivci často nevědí přesně, co mohou být spouštěče…… mohou být spouštěcími látkami znečišťující látky, stres. Astma může být léčena různými léky, které otevírají dýchací cesty - obvykle dodávané s inhalátorem. Astmatické záchvaty mohou být v některých případech kontrolovány vhodnými dýchacími technikami doporučenými federální vládou, které lze naučit prostřednictvím cvičení.


Odpověď 2:

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že astma je chronický, neinfekční stav, zatímco pneumonie je plicní infekce. Astma způsobuje zánět a zúžení dýchacích cest. ... Zánět plic může způsobit plicní plicní tekutinu, což způsobuje bolestivé a obtížné dýchání.

Odkazy:-

Astma - Wikipedia

Astma: MedlinePlus Medical Encyclopedia

Pneumonia - Wikipedia

Pneumonia - dospělí (získané komunitou): MedlinePlus Medical Encyclopedia