Jak můžete popsat rozdíl mezi čistým prodejem a čistým ziskem?


Odpověď 1:

Čistý prodej (v americkém finančním výkazu se to nazývá pouze prodej) je nejvyšší řádek ve výkazu zisku a ztráty. Čistý prodej = veškerý prodej, který jste dosáhli, méně výnosů a náhrad za škody atd.)

Od toho odečtete náklady na výrobu zboží nebo služeb, abyste dosáhli hrubého zisku nebo hrubého příjmu

Z tohoto čísla odečtete „pod liniové náklady“, jako je strojírenství, marketing, obecné a administrativní náklady.

Poté odečtete odpisy a amortizaci, abyste dosáhli provozního zisku (často nazývaného EBIT)

Od provozního zisku odečtěte úroky a daně až do dosažení čistého příjmu (ve Velké Británii a některých dalších evropských zemích se to někdy nazývá zisk připadající akcionářům).

Rozdíl mezi čistým prodejem a čistým ziskem jsou všechny náklady spojené s podnikáním.