Gramatika: jaký je rozdíl mezi „oddělenými“ a „částmi“?


Odpověď 1:

Volba „B“ je správná.

Dvojslovné „část“ je obvykle spárováno s „z“, zatímco jedno slovo „odděleně“ je běžně spárováno s „z“. Být součástí něčeho je být jeho členem: „Jsem součást komunity Quora. “

Být stranou od něčeho je být od toho pryč: „Když jsem pryč od počítače, jsem mimo komunitu Quora.“

Zde je příspěvek objasňující dva, kromě nebo část - správný způsob, jak používat každý - Queens, NY English Society.


Odpověď 2:

Tato slova fungují jako různé části řeči a nikdy je nelze zaměnit. Ve skutečnosti mají skoro opačné významy.

Kromě toho je příslovce, které znamená „oddělené“. Část je substantivní věta, která znamená „spolu nebo nějakým způsobem spojená“.

Zde je příspěvek, který můžete použít pro sledování těchto dvou v budoucnosti. Kromě vs. část: Jaký je rozdíl? - Psaní vysvětleno.