Jaký je rozdíl mezi poplatky za dar a členskými poplatky pro neziskové účetnictví a daně?


Odpověď 1:

Jako nezisk se má příjem (v jakékoli formě) rovnat výdajům, a proto nemá žádný zdanitelný příjem. Poplatky se obvykle zadávají jako neomezené prostředky a lze je použít pro většinu účelů (viz níže uvedený příklad). Pokud příjem = výdaje, neměly by existovat žádné zdanitelné příjmy.

V případě bratrské organizace (Elks, Moose, Eagles atd.) Nemohou být poplatky použity pro mzdy a související daně. Lze použít pro hypotéky, veřejné služby, daně z majetku atd.

Nejsem si jistý, jak se poplatky mohou / nemohou utrácet za mládež sloužící neziskům nebo jiným. Mohou existovat různá pravidla.