Mechanika tekutin: Jaký je rozdíl mezi tlakem par a saturačním tlakem?


Odpověď 1:

Tlak páry

Saturační tlak.

snadno pochopitelné.

Tlak páry

tlak

vopour

při určité teplotě (řekněme T).

Saturační tlak

na teplotu zvanou nasycená teplota (řekněme T0)

rovná se

atmosférický

červená čára

ignorovat všechny ostatní řádky

T

T

T0 (

Nasycený tlak.

tlak par

nasycená teplota

nasycený tlak


Odpověď 2:
V meteorologii se termín tlak par používá k označení parciálního tlaku vodní páry v atmosféře, i když není v rovnováze [14] a rovnovážný tlak par je specifikován jinak. Meteorologové také používají termín tlak nasycených par k označení rovnovážného tlaku par ve vodě nebo solance nad rovným povrchem, aby jej odlišili od rovnovážného tlaku par, který bere v úvahu tvar a velikost kapiček vody a částic v atmosféře. [ 15]

Odpověď 3:

Oba jsou stejné, ale způsob, jakým tyto dva definujeme, je odlišný. například tlak par: - v rovnovážném stavu mezi kapalinou a jejich parami, tlak vyvíjený parou na povrch kapaliny nebo nádoby.

Nasycený tlak: - je tlak těsně pod kterým se voda začala odpařovat.

Numerická hodnota bude téměř stejná.