Diskutujte o rozdílu mezi místní samosprávou a státní správou?


Odpověď 1:

Místní vlády jsou obvykle politickým členěním státní vlády a vykonávají funkce povolené státním zákonodárcem.

Mnoho funkcí se provádí účinněji na místní úrovni a veřejný vstup je na místní úrovni větší. Místní samosprávy obvykle zahrnují hrabství, obce různých typů a místní nebo zvláštní okresy. Zahrnuty mohou být i školní čtvrti.

Místní kontrola umožňuje občanům, kteří volí své vůdce místní správy, výrazně ovlivňovat rozhodnutí a služby, které dostávají. Mezi místními a státně zvolenými funkcionáři může existovat napětí. K tomu může dojít, když se zákonodárci pokusí omezit místní autoritu, nebo když zákonodárci nesouhlasí s místními rozhodnutími.

Státní správa poskytuje životně důležité služby, které překračují to, co by mohla udělat jakákoli místní vláda, jako jsou státní a federální dálniční systémy.


Odpověď 2:

Místní samosprávu deleguje stát prostřednictvím zmocňovacího statutu. Státní vláda je svrchovaná, podléhá mezinárodnímu právu. Pokud je vaše otázka položena ve Spojených státech, je úkol místní a státní správy komplikovaný, omezený i asistovaný, přítomností výkonné entity centralizované federace států. Žádáte se záměrem zjistit, zda byste měli plánovat poskytování veřejné služby na místní nebo státní úrovni?