Jsou epitelové buňky ve klcích tenkého střeva stejné jako „mikrovilli“, pokud ne, jaký je mezi nimi rozdíl?


Odpověď 1:
Microvillus jsou mikroskopické buněčné membránové výčnělky, které zvětšují povrchovou plochu ... Tisíce mikrovilli tvoří strukturu zvanou kartáčová hrana, která se nachází na apikálním povrchu některých epitelových buněk, jako jsou tenká střeva. (Microvilli by nemělo být zaměňováno s střevními klky, které jsou vyrobeny z mnoha buněk. Každá z těchto buněk má mnoho mikrovilli.)

Odpověď 2:

Z vyhledávání Google: Každý villus je dlouhý přibližně 0,5–1,6 mm a má mnoho mikrovilli (singulární: microvillus), z nichž každý je mnohem menší než jeden villus. Villi zvětšují vnitřní povrchovou plochu střevních stěn. Tato zvětšená povrchová plocha umožňuje absorpci více střevní stěny.

Více zde: Boundless Anatomy and Physiology